Cloud Computing

Pojmem Cloud Computing jsou označovány internetové aplikace, které vám umožňují přistupovat k vašim datům odkudkoliv přes Internet.

Pracujte odkudkoliv

Dejte zbohem lokálním aplikacím instalovaným na konkrétní počítač. Díky Internetovým aplikacím můžete pracovat i na cestách.

Co nelze měřit, nelze řídit

On-line přehled statistik a reportů přes mobilní zařízení Vám dá možnost okamžitého rozhodnutí..

Analýza je základ pro úšpěšné podnikání

Definice požadavků

Konzultace s klienty nad požadavky a možnostmi systémů

Analýza požadavků

Sestavení vývojových diagramů nad procesy.

Implementace

Programování aplikací dle definovaných požadavků.

Klienti

Společnosti, které využívají mých služeb.