Rewrite URLS

Jak aktivovat MOD REWRITES

Než začneme generovat skutečné přepisy URL, musíme aktivovat modul apache mod_rewrite, který je ovládá. To je jednoduché:

sudo a2enmod rewrite

Příkaz aktivuje modul nebo - pokud je již aktivován, zobrazí slova „Přepsat modul je již povolen“

Jakmile je modul aktivován, můžete nastavit přepsání adres URL vytvořením souboru .htaccess ve vašem adresáři webových stránek.

Soubor .htaccess je způsob, jak konfigurovat podrobnosti vašeho webu, aniž byste museli měnit konfigurační soubory serveru. Období, které začíná názvem souboru, udrží soubor skrytý ve složce.

Důležité je také umístění souboru .htaccess. Konfigurace v tomto souboru ovlivní vše v jeho adresáři a adresářích pod ním.

Soubor .htaccess můžete vytvořit v textovém editoru (nezapomeňte jej pojmenovat pouze .htaccess bez jakékoli jiné přípony nebo názvu) a poté jej nahrát na svůj web prostřednictvím klienta ftp.

Případně můžete použít tento příkaz a nahradit example.com názvem vašeho webu, abyste vytvořili soubor .htaccess v terminálu.

 <Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
 </Directory>