UBUNTU 14.10 - Instalace LAMP krok za krokem

LAMP je zkratka pro L inux, A Pache, M ySQL, P HP. Tento návod ukazuje, jak lze nainstalovat Apache 2 webserver na Ubuntu 14.10 server s podporou PHP5 (mod_php) a DB MySQL. Kromě toho, nainstalujeme phpMyAdmin, aby správa MySQL byla jednodušší.

Nejprve aktualizujeme zdroje

sudo apt-get update

Instalace Apache 2

sudo apt-get instal apache2

Konfigurační soubor pro nastavení parametrů serveru Apache2 je /etc/apache2/apache2.conf

Spuštění, zastavení a restart serveru

/etc/init.d/apache2 start
/etc/init.d/apache2 stop
/etc/init.d/apache2 restart

Po změnách konfigurace nebo doinstalování doplňků je nutné načíst konfiguraci

sudo /etc/init.d/apache2 reload

Nastavení virtuálních hostů

Pro vytvoření "virtuál hostů" je potřeba založit adresář, pro umístění webových stránek. Standardně je umístění /var/www/ kde se dále vytváří pro každou doménu samostatný adresáž, do kterého se dále vytvoří složka pro www stránky a logy. V adresáří mohou být další složky například pro umístění CGI scriptů nebo umístění statistik návštěvnosti, záloh databáze atd. Do těchto složek má pak přístup uživatel přes FTP připojení. Pro náš účel postačuje vytvoření složek www a logs.

sudo mkdir -p /var/www/domena.cz/www
sudo mkdir -p /var/www/domena.cz/logs

V adresáři /etc/apache2/sites-available/ vytvoříme nový soubor

/etc/apache2/sites-available/domena.cz.conf

Do souboru vložte tento obsah

<VirtualHost *:80>
  ServerName domena.cz
  ServerAlias *.domena.cz

  DocumentRoot /var/www/domena.cz/www
  <Directory /var/www/domena.cz/www>
    AllowOverride All
  </Directory>

  CustomLog /var/www/domena.cz/logs/access.log common
  ErrorLog /var/www/domena.cz/logs/error.log
  LogLevel warn
</VirtualHost>

Po vytvoření souboru spustíme příkaz

sudo a2ensite domena.cz

restatujeme server

/etc/init.d/apache2 restart

Instalace PHP

Dle požadavků můžeme nainstalovat php moduly. Zde jsou ty nejzákladnější

sudo apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-intl php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl

Po změnách konfigurace nebo doinstalování doplňků je nutné načíst konfiguraci

sudo /etc/init.d/apache2 reload

restatujeme server

/etc/init.d/apache2 restart
 • Jiří Ottmar
 • 2015-01-15
 • UBUNTU, LAMP