c# - Pole, List

Pole

Definice pole, vždy musíte uvést velikost. Pokud budete chtít přidat nebo upravit hodnotu mimo definované pole, zahlásí program chybu Out of range

int [ , ] a = new [25, 45]

Výpis pole nebo konkrétní adresy v poli

for (int i = 0; i < a.Length; i++) 
{
Console.WriteLine(a[i]);
}

Console.WriteLine(a[12]);

Kolekce

Generika - definovani listu (Kolekce)


List p = new List() { 2, 5, 8, 9 };
p.Add(5);
p.AddRange(new int[] { 4, 8, 5, 2 } );


Vymazání 3 objektů od pozice 4

p.RemoveRange(4,3);
  • Jiří Ottmar
  • 2017-02-22
  • C#